ADVOCATEN IN BELGIE

Advocaten en advocatenkantoren in Belgie op rechtsgebied, plaats of Balie Vind een advocaat of advocatenkantoor in BelgiŽ

advocateninbelgie.be

Strafrecht advocaten in Belgie

Hier vindt u strafrecht advocaten (strafadvocaten) en advocatenkantoren gespecialiseerd in het strafrecht in Belgie.

STRAFRECHTADVOCATEN VINDEN

De primaire taak van de (strafrecht)advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden. De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar.

Alle advocaten kunnen door hun opleiding en ervaring verschillende soorten zaken behandelen. In deze website worden de advocaten genoemd die gespecialiseerd zijn in strafrecht, ook al kan het voorkomen dat de betreffende advocaat meeerdere specialisaties heeft.

STRAFRECHT

Het strafrecht in BelgiŽ is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht) met aanvullend de procedurele spelregels volgens welke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht).

Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten, zoals de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de Wet op de Jeugdbescherming, de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (Probatie- wet), en dergelijke, alsook allerlei bijzondere wetten, zoals de Vreemdelingenwet, de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenophobie ingegeven daden, de Wet van 16 maart 1968 betref- fende de politie over het wegverkeer (Wegcode) en in feite alle rechtstakken die strafbepalingen bevatten, met name ook het fiscaal recht en sociaal recht.

Een misdrijf is een gedraging die door de wet omschreven is en waarop een straf is gesteld. Het gaat om positieve gedragingen (daden, handelingen) en negatieve gedragingen (onthoudingen, verzuimen). Ze dienen door de wet omschreven zijn. Enkel de wet kan de materiŽle rechtsbron zijn van misdrijven en straffen. Er moet bovendien een straf op gesteld zijn (een gevangenisstraf of een strafrechtelijke boete).

Absolvo Advocaten
 

Absolvo Advocaten
Vooruitzichtstraat 42/5
3500 Hasselt
Tel.: 0475 495574

Website

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands