ADVOCATEN IN BELGIE

Advocaten en advocatenkantoren in Belgie op rechtsgebied, plaats of Balie Vind een advocaat of advocatenkantoor in België

advocateninbelgie.be

Advocaten overzicht België op rechtsgebied

Op deze website vindt u advocaten en advocatenkantoren in Belgie op rechtsgebied en plaats (Balie).

ADVOCAAT IN BELGIE

Het beroep van advocaat
Een advocaat is een raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Anders dan een notaris, die meestal voor twee partijen werkzaam is, is de advocaat als belangenbehartiger altijd partijdig.

Rechten en plichten van de advocaat
De Advocatenwet regelt het beroep van advocaat. De advocaat is verplicht lid van de Orde van Advocaten in België (Orde van Vlaamse Balies (OVB): de groepering van 13 ordes, één per Vlaams gerechtelijk arrondissement en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) en de
Orde van Franstalige en Duitstalige balies van België), welke organisatie bevoegd is nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening, zoals ten aanzien van de inrichting van diens financiële administratie en de verplichte beroepsverzekering. De advocaat dient zich ook te houden aan specifieke gedragsregels en kan bij overtreding daarvan in het ergste geval uit het beroep worden gezet. De advocaat is verplicht zich jaarlijks te laten bijscholen en wordt daarop gecontroleerd.

BALIES IN BELGIE

In Vlaanderen, het Nederlandstalig gedeelte van België, zijn er 13 balies of ordes van advocaten. Deze zijn alle lid van de Orde van Vlaamse Balies de OVB.

Dit zijn die balies: Balie Antwerpen Balie Brugge Balie Brussel Balie Dendermonde Balie Gent Balie Ieper Balie Kortrijk Balie Leuven Balie Limburg Balie Mechelen Balie Oudenaarde Balie TurnhoutBalie Veurne.

Balie Hasselt en Tongeren werden met ingang vanaf 01-09-2016 samengevoegd tot balie Limburg.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands